กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4
1
โพธาราม / กังวาลเท็กซ์ไทล์ รับสมัครงานจำนวนมาก
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ กรกฎาคม 15, 2017, 10:52:49 am »
กังวาลเท็กซ์ไทล์ รับสมัครงานจำนวนมาก

1.พนักงานคุมเครื่อง จำนวน 50 อัตรา เพศช/ญ อายุ 18-35 วุฒิป.6+ รายได้ 310/ว
2.แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา เพศญ อายุ 30-45 วุฒิ ป.4+ รายได้ 305/ว งำน
3.ช่างกลึง จำนวน 1 อัตรา เพศช อายุ 25+ วุฒิ ป.6+ รายได้ 305+/ว

 *ทุกตำแหน่งมเีบี้ยขยัน หอพักฟรี ข้าวฟรี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดทำงำน อุปกรณ์การทำงาน โบนัส ห้องพยาบาล ห้องสมุด ฯลฯ

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
บจก.กังวาลเท็กซ์ไทล์ (ปั่น ด้ายและทอผ้า)
144 ม.4 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร. 032-231994-6
2
โพธาราม / ลักกีสตาร์วีฟวิ่งพลัส รับสมัครงานจำนวนมาก
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ กรกฎาคม 15, 2017, 10:49:20 am »
ลักกีสตาร์วีฟวิ่งพลัส รับสมัครงานจำนวนมาก ดังนี้

1.ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เพศชาย อายุ 22+ วุฒิ ปวส.+ รายได้ 10,550/ด - สาขาไฟฟ้า เข้ากะและทาโอทีได้
2.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 1  อัตรา เพศชาย อายุ 22+ วุฒิ ป.6+ รายได้ 305/ด - มีใบขับขี่
3.พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 20 อัตรา เพศช/ญ อายุ 21-35 วุฒิ ป.6+ รายได้ 305/ว
4.คนพิการ จำนวน 1 อัตรา เพศชาย อายุ 22+ วุฒิ ป.6+ รายได้ 305/ว *มีโบนัส เบี้ยขยัน ค่ำอำหารและหอพัก
5.วิศวกรQC จำนวน 2 อัตรา เพศชาย อายุ 22+ วุฒิ ป.ตรี รายได้ 17,000/ด
6.เจ้าหน้าที่บคคล จำนวน 1 อัตรา เพศช/ญ อายุ 22+ วุฒิป.ตรี รายได้ 10,750/ด  - ทางาน 08.00-17.00 น.
7.เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา เพศหญิง อายุ 21+ วุฒิ ปวช.+ รายได้ 10,000/ด - งานบัญชีสต๊อก

บจก.ลักกีสตาร์วีฟวิ่งพ ลัส (ทอกระสอบ) 155/17 ม.4 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทร.032-206237-8
3
โพธาราม / บ.มั่นยิ่ง รับสมัครพนักงาน
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ กรกฎาคม 15, 2017, 10:45:38 am »
บ.มั่นยิ่ง รับสมัครพนักงาน ดังนี้

1.พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 10 อัตรา เพศชาย - หญิง อายุ 18-35ปี วุฒิป.6-ม.6 รายได้ 305/ว - มีเงิน เหมารายวัน ค่าเข้ากะ ,  เบียขยัน
2.ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เพศ ช/ญ อายุ 21-35 วุฒิ ปวส. รายได้ 10,500/ด - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

**มีหอพักฟรี ข้ำ วฟรี รถรับส่ง ฟรี ตรวจสุขภำพฟรี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

 บจก.มั่นยิ่ง (สิ่งทอ) 96 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนมราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี032-910122-3
4
โพธาราม / ลีดเวยเ์ ฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ รับสมัครพนักงาน
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ กรกฎาคม 15, 2017, 10:43:27 am »
ลีดเวยเ์ ฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ รับสมัครพนักงาน ดังนี้

1.พนักงานช่าง จำนวน 3 อัตรา เพศช อายุ 25+ วุฒิ ปวส. รายได้ 12,000+/ด - มีที่พักให้ ,ชุดฟอร์ม,ค่าเบียเลียง,โบนัส
2.พนักงานอะไหล่ จำนวน 1 อัตรา เพศช อายุ 25+ วุฒิ ปวส. รายได้ 12,000+/ด - มีที่พักให้,ชุดฟอร์ม,โบนัส

สนใจสามารถสอบถามได้ที่
บริษัท ลีดเวยเ์ ฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จากัด (จาหน่ายซ่อมรถขุด)
99/11 ม.9 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  081-9320505 , 094-4900376
5
บ้านโป่ง / บจก.ราชาเซรามิค รับสมัตรพนักงาน 300 อัตรา
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ กรกฎาคม 15, 2017, 10:40:44 am »
บจก.ราชาเซรามิค รับสมัตรพนักงานดังนี้

1.วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 10  อัตรา ช/ญ อายุ20+ วุฒิ ป.ตรี รายได้มากกว่า 10,000
2.ช่างไฟฟ้า จำนวน 20 อัตรา เพศชาย อายุ18+ วุฒฺ ปวช.+ รายได้ 9,150/เดือน 
3.พนักงานทั่วไป  จำนวน 300 อัตรา ช/ญ อายุ 18+ รายได้ 305/ว

บจก.ราชาเซรามิค (ผลิตผลิตภัณฑเ์ซรามิคเครื่องเคลือบดินเผา) 8 ม.9 ถ.ทรงพล ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร. 032-201403
6
บ้านโป่ง / พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส รับสมัครงานจำนวนมาก
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ กรกฎาคม 15, 2017, 10:38:12 am »
พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส รับสมัครงานจำนวนมาก

1.เจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา ช/ญ อายุ 18-30 วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 
2.เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา ช/ญ อายุ 18-30 ปวช.+ เงินเดือน 9,150/ด
3.ช่างไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา เพศช อายุ 18-30 วุฒิ ปวช.+ รายได้ 305+/ว
4.ช่างซ่อมบารุง จำนวน 5 อัตรา เพศ ช อายุ 18-30 วุฒิปวช.+ 305+/ว
5.พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 10 อัตรา ช/ญ อายุ 18-30 รายได้ต่อวัน 305

*ทุกตำแหน่ง มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ

บจก.พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส (แปรรูปกระจก) 3/1 ม.11 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โทร. 032-330431-5
7
บ้านโป่ง / บริษัท ฟู้ดส ์เทรนด์ จากัด รับสมัครงาน
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ กรกฎาคม 15, 2017, 10:34:56 am »
บริษัท ฟู้ดส ์เทรนด์ จากัด รับสมัครงาน พนักงานการตลาด จำนวน 3 อัตรา เพศช/ญ อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ป.ตรี สาขาเคมี การตลาด เทคโนโลยีฟู้ดส รายได้ 305/วัน ขับรถออกไปพบลูก ค้าต่างจังหวัดได , มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สนใจติดต่อ บริษัท ฟู้ดส ์เทรนด์ จากัด (ผสมแป้ง)
128 ม.10 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร 0982947945
8
บ้านโป่ง / ห้าง หุ่นส่วนจากัด ที พี พี ธุรกิจ การเกษตร รับสมัครงาน
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ กรกฎาคม 15, 2017, 10:33:00 am »
ห้าง หุ่นส่วนจากัด ที พี พี ธุรกิจ การเกษตร รับสมัครงาน ดังนี้

พนักงานแบกปุ๋ย/ พนักงานขาย จำนวน 2 อัตรา เพศชาย อายุระหว่าง 8-35 ปี วุฒิ ป.4+ รายได้ต่อวัน 400
หน้าที่ แบกปุ๋ย ขายของ เรียงของ  ถ้ามีใบขับขี่จะพิจารณาค่าแรงเป็นพิเศษ  มีโบนัส

สนใจสอบถามได้ที่ ห้าง หุ่นส่วนจากัด ที พี พี ธุรกิจ การเกษตร (จาหน่ายปุ๋ย)
96/2 ม.5 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร 087-4118620
9
อำเภอเมืองราชบุรี / หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม รับสมัครงาน
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ กรกฎาคม 15, 2017, 10:30:31 am »
หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม รับสมัครงาน
1.แคชเชียร์ 1 ตำแหน่ง ช/ญ อายุ 25+ วุฒิ ม.3
2.พนักงานเติมนามัน 3 ตำแหน่ง เพศช 20+ ไม่จากัดวุฒิการศึกษา

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม (ปั๊ม นามันปตท.)
127 ม.5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 092-4105335
10
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราชจำกัด
#รับสมัคร
1.พนักงานเสิรฟ จำนวน 3 อัตรา เพศหญิง อายุ 20-35 ปี จบวุฒิ ม.3 ค่าจ้าง 10,000/เดือน **สามารถทำงานเป็นกะได้ รักงานบริการ
2.แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา เพศหญิง อายุ 25-40 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ค่าจ้าง 10,000/เดือน **สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำอาหารเป็น รักสะอาด

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช เลขที่ 59/3 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร.032-322274
หน้า: [1] 2 3 4